Kütmine on tõhus? Tänu õigele kütteveele.

Küttevesi annab meile toasooja ja sooja kraanivee. Tõhusas küttesüsteemis peavad kõik komponendid sobima ideaalselt kokku. Ainult nii saab kogu energiasäästupotentsiaali täielikult ära kasutada. Nõuetele vastav küttevesi on osa sellisest toimivast süsteemist.
Grünbeck töötab seetõttu välja tehnoloogiaid täielikult demineraliseeritud kütteveeks, mis pakub süsteemi paremat kaitset lubjakivi ja korrosiooni eest. Küttekulud vähenevad, küttesüsteem on kaitstud ja selle elutsükkel pikeneb. Ja lõpuks on see ka panus säästvasse energiakasutusse, mis vastab vastutusele tulevaste põlvkondade ees.