Doseerimine hoiab ära torude kahjustamise. Keemiavaba vesi desinfitseerimise abil.

Vesi on loomult puhas ja hea, kuid pumplatest ja torustikest võib talle lisanduda mittevajalikku mustust.
Seetõttu tehakse vesi mõnikord valitud ainete lisamisega veidi paremaks, sest see kaitseb torusüsteeme ja seadmeid.
Nii lisatakse veele täpsetes annustes tervisele kahjutuid aineid, et vähendada lubjakivide teket torudes ja luua torude siseküljele kaitsekiht.
Grünbeck pakub selleks täpselt õigeid aineid ja doseerimissüsteeme.

ExaliQ:KC doseerimissüsteem

Intelligentne exaliq tehnoloogia võimaldab doseerida veetorustikku erineva otstarbega spetsiaalseid mineraallahuseid, et pikendada veetorustiku ja tarbeveega kokkupuutuvate seadmete eluiga.

Optimaalses koguses vette doseeritavad silikaadid ja fosfaadid tekitavad veetorustiku siseseinale biokile laadse kaitsekihi, mis aitab võidelda katlakivi ja korrosiooniga.

Mineraallahuse paak - 3L.


ExaliQ:SC doseerimissüsteem

Võimsama jõudlusega doseerimissüteem.

Mineraallahuse paak - 15L

Ühendused 1 ¼" - 2"


ExaliQ Control

Roostekahjustusega galvaniseeritud veetorustikule.

ExaliQ Safe

Galvaniseeritud ja vaskmaterjalist veetorustiku ennetav korrosioonikaitse ning kahjulike raskmetallide alandamine.
Vee karedus kuni 14° DH.

ExaliQ Safe+

Galvaniseeritud ja vaskmaterjalist veetorustiku ennetav korrosioonikaitse, kahjulike raskmetallide alandamine ja veekareduse stabiliseerimine.  Vee karedus kuni 21° DH.

ExaliQ Pure

Galvaniseeritud ja vaskmaterjalist veetorustiku ennetav korrosioonikaitse päikesepaneelide kütteveele. Samuti keskküttetorustiku kütteveele temperatuuridel kuni 80°.

ExaliQ Neutra

Galvaniseeritud ja vaskmaterjalist veetorustiku ennetav korrosioonikaitse pehmendatud vee puhul kus on kõrge süsihappegasi sisaldus. Tõstab vastavalt vajadusele vee aluselisust.